Azerice

öz vəsatəti əsasında müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilmək; ifadə (izahat) vermək, özünə və yaxın qohumlarına qarşı ifadə (izahat) verməmək və ya ümumiyyətlə ifadə (izahat) verməkdən imtina etmək, habelə haqqında irəli sürülmüş ittihama dair izahat vermək və izahat verməkdən imtina etmək; ana dilində və ya bildiyi başqa dildə ifadə (izahat) vermək; tərcüməçinin köməyindən pulsuz istifadə etmək; etirazlar etmək və vəsatətlər vermək; istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə iştirak etmək, bu Məcəllədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, həmin hərəkətlərdə iştirakdan imtina etmək; öz vəsatəti əsasında aparılan istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə müdafiəçinin yardımı ilə iştirak etmək; cinayət işinə əlavə və məhkəmə iclasında tədqiq olunması üçün sübutlar və digər materiallar təqdim etmək;

Türkçe

kendi hareketi esasında avukatın katılımıyla dindirilmek; ifade (anlatım) vermek, kendisine ve yakın akrabalarına karşı ifade (anlatım) vermemek veya genel olarak ifade (anlatım) vermekten imtina etmek, ayrıca hakkında ileri sürülmüş ittihama dair izahat vermek ve açıklama yapmaktan imtina etmek; ana dilinde veya bildiği başka dilde ifade (anlatım) vermek; tercümanın yardımından yararlanabilmek; itirazlar ve vesatetler vermek; soruşturma veya diğer hukuki eylemlerde yer almak, bu Mecelle'de başka durum söz konusu değilse, bu eylemlerde katılımdan vazgeçmek; kendi hareket bazında yürütülen soruşturma veya diğer hukuki eylemlerde avukatın yardımı ile yer almak; cinayet işine ek ve mahkeme oturumunda tetkik olunması için kanıtlar ve diğer materyaller sunmak;

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Azerice
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle