Azerice

təqsirli olduğunu və ya təqsirli olmadığını bildirmək; cinayət prosesini həyata keçirən orqanın hərəkətlərinə öz etirazını bildirmək və bu etirazın istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokolunda qeyd edilməsini tələb etmək; iştirak etdiyi istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokolları ilə tanış olmaq, protokoldakı yazıların düzgünlüyü və Tamlığı barədə qeydlərini vermək; istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə və məhkəmə baxışında iştirak edərkən, qeyd edilməsi zəruri olan halların müvafiq protokola daxil edilməsini tələb etmək; ekspertizanın təyin olunması haqqında qərarla və ekspertin rəyi ilə tanış olmaq; həbsə alma və həbsdə saxlamanın qanuni və əsaslı olduğunu təsdiq etmək üçün cinayət prosesini həyata keçirən orqanın məhkəməyə təqdim etdiyi materiallarla tanış olmaq;

Türkçe

suçlu olduğunu veya suçlu olmadığını bildirmek; cinayet sürecini gerçekleştiren organın hareketlerine itiraz eklemek ve bu itirazın soruşturma veya diğer hukuki faaliyetlerin protokolünde kayıt edilmesini talep etmek; yer aldığı soruşturma veya diğer usul protokolleri ile tanışmak, protokoldeki yazıların doğruluğu ve Tamlığı konusunda kayıtlarını vermek; soruşturma veya diğer hukuki eylemlerde ve yargı bakışında yer alırken, kayıt edilmesi zorunlu olan durumlarda ilgili protokole dahil edilmesini talep etmek; uzmanlık belirlenmesi konusunda kararla ve eksperin raporu ile tanışmak; tutuklu durumda ve hapiste tutmanın meşru ve makul olduğunu onaylamak için cinayet sürecini gerçekleştiren organın mahkemeye sunduğu malzemelerle tanımak;

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Azerice
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle